배경 배경
 • AUGUST EVENT
  งานปรึกษาในไทย

  17-18 สิงหาคม
  ฟรี ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน!
 • เสริมหน้าอก
  ซิลิโคน MOTIVA

  ซิลิโคนรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับความนุ่ม
  ผิวสัมผัสอย่างเป็นธรรมชาติ
 • ตัดลดขนาดกรามแบบ
  All For One

  ออกแบบและวางแผนการผ่าตัด เพื่อให้ได้แนวกรามที
  เรียวรับใบหน้าอย่างสวยงาม
 • ยกกระชับกับบาโนบากิ
  ที่สุดแห่งการต่อต้านริ้วรอยแห่งวัย

  ตั้งใจปรับและแก้ไขในจุดที่คุณกังวลเป็นพิเศษโดยคำนึง
  ถึงใบหน้าโดยรวมประกอบ
 • ผ่าตัด
  รักษาจมูก

  ผ่าตัดรักษาปัญหาจมูก (ไซนัส, ภูมิแพ้ฯ)
  พร้อมกับสร้างทรงจมูกที่สวยงามไปพร้อมกัน

Promotion

หน้าอก

ศัลยกรรมกราม

ยกกระชับ

ผ่าตัดรักษาจมูก

AUGUST EVENT
งานปรึกษาบาโนบากิ

จองทำสวยพร้อมแม่
ฟรี ส่วนลดตั๋วเครื่องบิน!
มูลค่า 500,000วอน

MORE

17-18

สิงหาคม

모델
이미지

ปรัชญาของบาโนบากิ
คือ “ความใส่ใจในรายละเอียด”

“โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์”

เพื่อให้ได้ผลการผ่าตัดที่ออกมาดี ประสบการณ์การผ่าตัดของศัลยแพทย์
รวมถึงความเข้าใจในตัวคนไข้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ

ด้วยประสบการณ์ด้านการผ่าตัดศัลยกรรมกว่า20ปี ของศัลยแพทย์ผู้อำนวยการ
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ทั้งยังประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆแต่ละสาขา
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุด โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต และความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
MORE

ดร. บันแจซัง

ดร. โอชางฮยอน

Point 01

ทีมวิสัญญีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ

ระหว่างผ่าตัดมีทีมวิสัญญีแพทย์
ผู้คอยติดตามดูแลความปลอดภัยอย่างแม่นยำ
อยู่ตลอดในการใช้ยาสลบ

슬라이드이미지 01
Point 02

REAL-NAME
SYSTEM

บาโนบาคำนึงถึงความซื่อสัตย์อย่างตลอดโดย
ศัลแพทย์ประจำเคสเป็นผู้ทำการผ่าตัดจริง

슬라이드이미지 02
Point 03

โปรแกรมดูแล
หลังผ่าตัด

บาโนบากิให้การดูแลหลังผ่าตัดแบบ 1:1
ตามแต่ละสภาวะเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

슬라이드이미지 03
텍스트

งดงามขึ้น
อย่างเป็นธรรมชาติ

SELFIE GALLERY

모델 모델

Before

&After

텍스트

ตา

จมูก

ปรับรูปหน้า

หน้าอก

눈 눈 눈
눈 눈 눈
눈 눈 눈 눈
눈 눈 눈 눈
눈 눈 눈 눈
눈 눈 눈 눈
눈 눈 눈 눈
눈 눈 눈 눈
비포애프터

REAL REVIEW

 • - ปรับรูปหน้า
 • - ตา
 • - จมูก
 • - ฉีดไขมัน
비포애프터

REAL REVIEW

 • - ศัลยกรรมลดขนาดกราม
 • - ศัลยกรรมลดขนาดโหนกแก้ม
 • - ศัลยกรรมคาง
비포애프터

REAL REVIEW

 • - ศัลยกรรมลดขนาดกราม
 • - ศัลยกรรมลดขนาดโหนกแก้ม
 • - ศัลยกรรมคาง
비포애프터

REAL REVIEW

 • - ศัลยกรรมลดขนาดกราม
 • - ศัลยกรรมลดขนาดโหนกแก้ม
 • - ศัลยกรรมคาง
1 4
유튜브

กด Subscribe ช่อง “banobagi_global” สำหรับดูวีดีโออื่นๆอีกมากมาย

1 5

Frequently Asked
Questions

In South Korea, plastic surgery is highly popular and diverse, catering to various beauty ideals. Double eyelid surgery and rhinoplasty, also known as nose jobs, are among the most commonly performed procedures, aimed at enhancing facial symmetry and attractiveness. Jawline surgeries to create a V-shaped face are also prevalent. In recent years, breast augmentation and liposuction have gained traction. As rejuvenation and anti-aging have been powerful trends in aesthetic field, face lifting procedures such as thread lift for younger generation and SMAS facelift for senior generation are also very popular. Non-surgical treatments like tox, fillers, and lifting lasers are also widely sought after. The country is known for its high standards in cosmetic procedures, making it a popular destination for both locals and international visitors looking to enhance their appearance.

Choosing the best plastic surgery clinic in Korea involves several important steps. First, research clinics that specialize in the procedure you're interested in. Look for ones with certified and experienced surgeons. Reviews and testimonials can give you an idea of the quality of work and patient experience. Don't hesitate to schedule consultations with multiple clinics; many offer online consultations for international patients. During these consultations, ask about the surgeon's experience, view before-and-after photos, and discuss the details of the procedure. Cost is also a factor, but it shouldn't be the sole determinant.

Among the clinics with strong reputations in this field, Banobagi stands out for its certified team of experienced surgeons. If you're considering multiple options, scheduling a consultation at Banobagi could offer valuable insights into the surgeon's expertise, the details of the procedure, and aftercare services with special promotional offer for patients from overseas.

The recovery time for plastic surgery in Korea varies depending on the type of procedure you undergo. Generally, minor surgeries like eyelid procedures might have a quicker recovery period of one to two weeks. More extensive surgeries like jawline shaping could require up to a month or more for initial recovery. It's also common for clinics to schedule follow-up appointments to monitor healing and remove stitches or surgical tape. Aftercare is often comprehensive, including detailed guidelines on activities to avoid and how to manage any discomfort. Always consult your surgeon for personalized advice on recovery timelines and aftercare to ensure the best possible outcome.

No, you don't need to speak Korean to get plastic surgery in Korea. Clinics like Banobagi are well-equipped to serve international patients and have professional staff and interpreters in 8 different languages including English-speaking ones.This ensures that language isn't a barrier to receiving high-quality medical care.

Can foreigners get plastic surgery in Korea?

Yes, there is generally an age requirement for plastic surgery in Korea. Most clinics, including those like Banobagi, require patients to be at least 18 years old for elective cosmetic procedures. Some procedures may be available for minors, but parental consent is typically required. Age requirements can also vary depending on the specific type of surgery; for example, some anti-aging treatments might be targeted towards older adults. It's important to consult directly with the clinic to understand any age-related restrictions or recommendations for the procedure you're interested in.

Yes, Korean plastic surgery is generally considered safe, especially when performed by certified and experienced surgeons at reputable clinics like Banobagi. South Korea is known for its high standards in cosmetic procedures, with strict regulations and oversight to ensure patient safety. Before any surgery, a thorough consultation and medical evaluation are usually conducted to assess your suitability for the procedure. State-of-the-art medical equipment and techniques are often employed to minimize risks.

Payment methods for plastic surgery in Korea can vary depending on the clinic, but many reputable clinics like Banobagi are accustomed to dealing with international patients and typically offer multiple payment options. These can include cash, local and foreign credit cards, as well as wire transfers.

The length of your stay in Korea for plastic surgery will depend on the type of procedure you're getting and the clinic's specific aftercare requirements. In general, it's recommended to plan for at least 5 days up to 2 weeks. In special case such as two jaw or protruded mouth correction surgery which generally requires dental checkup and braces, it’s recommended to plan to stay at least a month.

Clinics like Banobagi will usually provide a recommended stay for each procedure in Korea in consideration of follow-up appointments for stitch removal or post-op care to help faster recovery, which can help you plan your trip. It's essential to factor in adequate time for pre-surgery consultations, the surgery itself, recovery, and any post-surgery check-ups or treatment.

During post-operative follow-up appointments, your surgeon will examine the surgical area to assess how well you're healing. If you have stitches that need to be removed, this is often done during the first follow-up visit. Your surgeon will also check for any signs of complications, such as infection or issues related to the stitches or sutures. These appointments are a good opportunity for you to ask any questions you may have about your recovery and what you can expect in the coming weeks. Your surgeon may also provide further instructions on how to care for the surgical site to ensure a smooth and successful recovery. Follow-up visits are highly recommended for achieving the best possible outcome and ensuring that you heal properly. However, simple stitch removal can also be done at your local clinic in your country if you have limited time of stay in Korea.

CONTACT US

โรงพยาบาลบาโนบากิ อยู่สถานี ยอกซัม(Yeoksam station)
ทางออกหมายเลข 6 เดินตรงมา 100 เมตร

 • วัน-เวลาทำการ

  • จันทร์ ~ ศุกร์

   09:30~18:30
  • เสาร์

   09:30~16:00
  • ※ ปิดบริการทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ปรึกษาศัลยกรรมออนไลน์

  • จันทร์ ~ ศุกร์

   09:30~18:00
  • ※ ปิดบริการทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • การเดินทางโดยรถไฟใต้ดิน

  • 2 สถานี Yeoksam station
   ทางออกหมายเลข 6 เดินตรงมา 100 เมตร
  • 9 สถานี Eonju station
   ทางออกหมายเลข 7 เดินตรงมา 400 เมตร

X

emailicon โทร

02-392-2890

โทรสอบถามรายละเอียด
หรือสอบถามราคาได้ฟรี
go-top go-top